ADMINISTRATION

TEATERDIREKTØR
Pelle Koppel
Tlf.: +45 21 48 23 58
Mail: pelle@teater-v.dk

PRODUCENT
Anny Neel Dirchsen
Tlf. +45 61 66 98 07
Mail: anny@teater-v.dk

PRODUKTIONSLEDER
Pernille Rosa Thomsen
Mail: pernille@teater-v.dk

BILLET- & ARRANGEMENTSANSVARLIG
Nina Jensen
Tlf. +45 20 18 80 81 (billettelefon tirsdage fra 14 til 17 og torsdage fra 10 til 14)
Mail: nina@teater-v.dk

PR- OG KOMMUNIKATIONSANSVARLIG (på barsel)
Mie Katrine Andersson
Tlf. +45 23 34 55 24
Mail: mie@teater-v.dk

PR- OG KOMMUNIKATIONSANSVARLIG (barselsvikar)
Mathilde Liv Skovgaard Almlund 
Tlf. tlf. +45 26 80 91 02
Mail: mathilde@teater-v.dk

LEDER AF DRAMATISK CENTER FOR UNDERVISNING
Gitte Gry Ballesheim
Tlf. +45 27 11 27 57
Mail: gitte@teater-v.dk

PROJEKTKOORDINATOR
Lone Sørensen
Tlf. +45 24 80 42 08
Mail: lone@teater-v.dk

TEKNIKER
Lya Lundsager
Mail: lya@teater-v.dk